Koiran omistaminen Saudi-Arabiassa voi koitua kohtalokkaaksi

· 26.8.2018

Kuten olemme jo aikasemmissa artikkeleissa sanoneet, muiden kulttuurien ymmärtäminen voi joskus olla haastavaa. Erilaisten tapojen ja käytösmallien käsittäminen voi jo yksin olla vaikeaa, mutta uskonnollisten perinteiden ymmärtäminen tekee tästä asiasta vieläkin haasteellisemman.

Nyt kerromme, kuinka asiat ovat Saudi-Arabiassa koiranomistajilla – jatka lukemista!

Koiran omistaminen voi Saudi-Arabiassa koitua kohtalokkaaksi

Uskonnollisia lakeja ja niiden täytäntöönpanoa valvovan valtion viraston sääntöjen mukaan koirien omistajat voidaan tuomita jopa kuolemaan.

Saudi-Arabian uskonnollisia lakeja valvovan poliisin mukaan koiria voi omistaa vain seuraaviin käyttötarkoituksiin:

  • metsästykseen
  • paimentamiseen ja maatalouteen
  • vartiointiin, mutta vain erikoistapauksissa.

Näin ollen seurakoiran omistaminen on täysin ennenkuulumatonta ja lain vastaista. Koiran tuominen kotiin ei ole hyväksyttyä missään tapauksessa.

Uskonnollisia lakeja ja niiden täytäntöönpanoa valvovan valtion viraston sääntöjen mukaan koirien omistajat voidaan tuomita jopa kuolemaan.

Koraani ja koirien ”epäpuhtaus”

Edellä mainittu uskonnollisia lakeja valvova valtion virasto pyrkii noudattamaan tiukkaa tulkintaa koraanista. Kaikkien islamin maiden lait eivät kuitenkaan tulkitse koraania samalla tavalla.

Historian dokumenttien mukaan ennen islamin uskonnon leviämistä ihmiset Lähi-Idässä elivät kuitenkin sopuisaa elämää koirien kanssa. Kun islam alkoi levitä, asenne koiria kohtaan alkoi muuttua. Yleisesti ottaen islamin uskonnon mukaan koirat ovat niin sanotusti epäpuhtaita, ja asenne niitä kohtaan on negatiivinen.

Suurin ongelma koirien suhteen on kaikenlainen kontakti niiden syljen kanssa. Kuten me kaikki tiedämme, koirat rakastavat nuolla kaikkea niiden ympärillä olevaa. Vanhan sanonnan mukaan koiran nuolema esine tulee pestä seitsemän kertaa.

Monien oman kulttuurimme ihmisten mielestä tämän kaltaiset lait ja säännöt ovat vaikeita käsittää. Länsimaalaisesta näkökulmasta on hyvin vaikeaa ymmärtää ja hyväksyä se, että koiran omistaminen voi johtaa kuolemantuomioon.

Jos tarkastelemme kuitenkin asiaa eri näkökulmasta, ymmärrämme sen, että kyseinen laki perustuu äärimmäiseen tulkintaan uskonnollisesta opista. Laki ja uskonto kulkevat usein käsi kädessä islaminuskoisissa maissa.

Jos otamme huomioon esimerkiksi naisten aseman kyseisissä maissa, on helpompi ymmärtää, miksi koiria kohdellaan edellä mainitulla tavalla. Naisilta on evätty perusoikeudet, ja kuolemantuomioita langetetaan mitä pienimmistä ”rikkomuksista”.

Emme kuitenkaan tuomitse ketään edellä mainittujen asioiden suhteen. On hyvä muistaa myös länsimaisten maiden omat ongelmat ja ne kauheudet, mitä omissa maissamme on koettu. Esimerkkinä voisimme käyttää inkvisitiota, jonka kärsimyksiä on mahdotonta unohtaa, tai kidutuksia yhdysvaltalaisissa vankiloissa kautta maailman.

Muslimit ja koirat länsimaissa

Koiran omistaminen Saudi-Arabiassa voi koitua kohtalokkaaksi

Entäpä muslimimaiden ulkopuolella asuvat muslimit ja heidän asenteensa koiria kohtaan?

Länsimaissa asuvien muslimien ja muslimiyhteisöjen asenne koiria kohtaan on varmasti muuttumassa, ja koirilla on tulevaisuudessa todennäköisesti enemmän oikeuksia. On luultavaa, että sellaiset muslimit, jotka elävät yhteiskunnassa jossa eläinten oikeudet lisääntyvät vuosi vuodelta, ovat yhä avoimempia koirien ja niiden kohtelun suhteen.